EMDR

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat EMDR vooral kan bijdragen aan de behandeling van klachten waarbij herinneringen en traumatische ervaringen een belangrijke rol spelen. 

Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat EMDR ook effectief kan zijn bij andere klachten.

EMDR kan je bijvoorbeeld ook helpen bij:
Hoe werkt EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdens de behandeling vraagt de therapeut je om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Je denkt terug aan de gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd worden je afleidende stimulansen aangeboden. Je richt je aandacht op de hand van de therapeut, een lichtbalk met lampjes of op klikjes die je via een koptelefoon hoort.

Het lukt je brein niet goed om tegelijkertijd te denken aan de nare gebeurtenis en zich te concentreren op de afleidende stimulansen. Het denken aan de gebeurtenis kost relatief veel geheugencapaciteit, maar je concentreren op de afleidende stimulansen ook. Door deze concurrentie krijgt de nare gebeurtenis weinig ruimte. Want je werkgeheugen raakt overvol.

Er ontstaat zo een nieuw evenwicht, de herinnering vervaagt en het terugdenken aan de herinnering is minder pijnlijk en emotioneel. Dit leidt ertoe dat de emotionele lading en de kracht van de nare herinneringen afneemt. Ook kunnen er spontaan nieuwe, minder onprettige gedachten of inzichten ontstaan.